LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE
 Fredericia
 Kommune:  Kultur & Idræt
Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf. 72 10 70 00

Der henvises til: https://www.fredericia.dk/borger/kultur-fritid/idraet-motion

Det er Fredericia Kommunes vision, at flest mulige borgere dyrker idræt hver dag.
 


Fredericia Eliteidræt

Der henvises til Fredericia Eliteidræts egen hjemmeside: www.fredericiaeliteidraet.dk        

Fredericia Eliteidræt er Fredericia kommunes eliteidrætsorganisation, etableret og udviklet i 2007 i et tæt samarbejde med de lokale eliteidrætsklubber og SIF (Samvirkende Idrætsklubber, Fredericia).

Fredericia Eliteidræt skal forene eliteidrættens interessenter om udvikling af et eliteidrætsmiljø i Fredericia kommune.

Fredericia Eliteidræt ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra de forskellige interessenter.
 


NATIONALE OG REGIONALE  SAMARBEJDSPARTNERE
 DIF (Danmarks Idræts-Forbund)

Der henvises til DIF´s egen hjemmeside: www.dif.dk

I 1993 tog Dansk Idræts-Forbund navneforandring til Danmarks Idræts-Forbund.

Navneforandringen skete i forbindelse med fusionen med Danmarks Olympiske Komité, der indtil da havde varetaget den danske deltagelse i de olympiske lege som en selvstændig komité.

Alle vore 7 afdelinger er organiseret i DIF via deres respektive specialforbund.
 DGI   (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger)

Der henvises til DGI´s egen hjemmeside: www.dgi.dk

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger udvikler nye idrætter idrætter og videnskurser for foreningerne ud fra en holdning om, at idræt skal være sundt og tilpas udfordrende for den enkelte. Og så er det jo en herlig ekstra bonus, når man også opdager nye kvaliteter hos sig selv eller i andre mennesker.

DGI er hovedorganisation for ca. 6.300 lokale foreninger, der tæller 1,5 millioner idrætsudøvere. Fundamentet er de 14 landsdelsforeninger, der optager lokale idrætsforeninger som medlemmer. 
 

Alle vore 7 afdelinger kan via EGIF’ s medlemskab af DGI gøre brug af alle tilbud fra DGI.
 


DGI Sydøstjylland

Der henvises til DGI Sydøstjyllands egen hjemmeside: www.dgi.dk/sydoestjylland

DGI Sydøstjylland er en landsdelsforening under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) som dækker de 5 kommuner Horsens, Vejle, Hedensted, Fredericia og Kolding.
Deres primære opgave er at servicere de lokale idrætsforeninger i området med skoler/lejre, stævner, turneringer, kurser osv. indenfor mange forskellige idrætter.

EGIF er den absolut største idrætsforening inden for DGI Sydøstjylland.

Alle vore 7 afdelinger kan via EGIF’ s medlemskab af DGI gøre brug af alle tilbud fra DGI Sydøstjylland.
 


Til toppen

EGIF  web opdateret 18-08-18