NATIONALE OG REGIONALE  SAMARBEJDSPARTNERE
 Fredericia
 Kommune:  Kultur & Idræt
Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf. 72 10 70 00

Der henvises til: https://www.fredericia.dk/borger/kultur-fritid/idraet-motion

Det er Fredericia Kommunes vision, at flest mulige borgere dyrker idræt hver dag.
 


Fredericia Eliteidræt

Der henvises til Fredericia Eliteidræts egen hjemmeside: www.fredericiaeliteidraet.dk        

Fredericia Eliteidræt er Fredericia kommunes eliteidrætsorganisation, etableret og udviklet i 2007 i et tæt samarbejde med de lokale eliteidrætsklubber og SIF (Samvirkende Idrætsklubber, Fredericia).

Fredericia Eliteidræt skal forene eliteidrættens interessenter om udvikling af et eliteidrætsmiljø i Fredericia kommune.

Fredericia Eliteidræt ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra de forskellige interessenter.
 


DIF (Danmarks Idræts-Forbund)

Der henvises til DIF´s egen hjemmeside: www.dif.dk

I 1993 tog Dansk Idræts-Forbund navneforandring til Danmarks Idræts-Forbund.

Navneforandringen skete i forbindelse med fusionen med Danmarks Olympiske Komité, der indtil da havde varetaget den danske deltagelse i de olympiske lege som en selvstændig komité.

Alle vore 7 afdelinger er organiseret i DIF via deres respektive specialforbund.
 DGI Sydøstjylland

Der henvises til DGI Sydøstjyllands egen hjemmeside: www.dgi.dk/sydoestjylland

DGI Sydøstjylland er en landsdelsforening under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) som dækker de 5 kommuner Horsens, Vejle, Hedensted, Fredericia og Kolding.
Deres primære opgave er at servicere de lokale idrætsforeninger i området med skoler/lejre, stævner, turneringer, kurser osv. indenfor mange forskellige idrætter.

EGIF er den absolut største idrætsforening inden for DGI Sydøstjylland.

Alle vore 7 afdelinger kan via EGIF’ s medlemskab af DGI gøre brug af alle tilbud fra DGI Sydøstjylland.
 Til toppen

EGIF  web opdateret 13-03-19